All Risk

Tüm riskleri teminat altına alın, inşaatınız yarım kalmasın!

İnşaat All Risk Sigortası yeni inşa edilen yapıların inşaat döneminde karşı karşıya kalabilecekleri olaylar sonucunda uğrayacakları zararların finansmanını sağlayan sigortadır. İnşaat sahasında gerçekleşen ve poliçe üzerinde istisna edilmeyen ani ve beklenmedik tüm hasarları karşılayan bir üründür.

 

Konusu:
• En basit inşaatlar (Tek katlı yapılar, çevre düzenlemesi)
• Tadilat inşaatları (Boya, tesisat değişimi)
• Köprüler
• Tüneller
• Barajlar
• Yollar
• Limanlar, dalgakıranlar
• Silolar ve tanklar
• Boru hatları
• Enerji santralleri
• Komple tesis inşaatı

 

Teminat Kapsamı:
• Yangın, yıldırım, infilak
• Sel, seylap
• Fırtına
• Deprem
• Don
• Toprak kayması, toprak çökmesi
• Araç çarpması
• Uçak parçası düşmesi
• Hırsızlık
ve buna benzer ani ve beklenmedik olaylar

 

Ek Teminatlar:
• Geçici Tesisler ve Yardımcı Yapılar
• İnşaatın Yapımında Kullanılan Makine-Alet ve Teçhizat
• Mevcut mülkler
• Enkaz Kaldırma Teminatı
• Hasarın gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri
• Grev, Lokavt, Kargaşalık Ve Halk Hareketleri / Terör, Sabotaj Teminatı
• Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı
• Çapraz Sorumluluk
• Bakım Teminatı

Size Özel Müşteri Danışmanı ile görüşerek Ücretsiz Sigorta Tekliflerinizi alın!